Senior HSSE Professional - Security

Ross Offshore AS is a leading provider of Consultancy, Engineering and Project Management services for the upstream Oil & Gas Industry. Through our established framework agreements we offer our consultants contract security and access to some of the largest oil companies in Norway. We specialize in the supply of senior-level personnel with proven experience, the latest technical skills and in-depth knowledge within their fields. We hire the best talent in the industry.

En av våre kunder har et arbeid på gang for å drive fagområdet sikring (security) på en systematisk og helhetlig måte i selskapet. I den forbindelse trenger HMS-avdelingen en ressurs som kan jobbe heltid i 6-9 måneder. Ønsket oppstart er så snart som praktisk mulig etter ferien.

Application date: 27.07.18

Start date: 03.09.18

End date: 28.02.19

Location: Stavanger, NO commuter allowance

Arbeidsoppgavene vil bestå i:
- Fasilitering av prosjektarbeid for sikringsrisikoanalyse
  o Inkludert i dette er koordinering mot Information Management, IT og Engineering og utvikling av styrende prossesser
  o Med utg.pkt i resultater fra sikringsrisikoanalyse, være en pådriver for aktiviteter for å utarbeide dokumentasjon, «awareness»-kampanjer, brosjyrer, etc.
  o Med utg.pkt i resultater fra sikringsrisikoanalyse, være en pådriver for aktiviteter relatert til bevisstgjøring og kompetanseheving av organisasjonen
  o I samarbeid med HR og Info.Mngmt utvikle policies for security på reiser i inn- og utland, formalisere og utdanne organisasjonen i krav og forventninger
  o Med utg.pkt i resultater fra sikringsrisikoanalyse, være en pådriver for aktiviteter relatert til sikringstiltak for kontorbygg og anlegg
- Samarbeide med byggeiere for å utarbeide felles retningslinjer for forebyggende tiltak og håndtering av sikringshendelser for kontorbygg
- Samarbeide med HR for å videreutvikle personsikring
- Utarbeide dokumentasjon for bedriftens kvartalsvise Security-forum
- Kunne utarbeide øvelser/dreiebok for å trene beredskapsorganisasjonen i sikringshendelser
- Gjennomføre inspeksjoner og tilsyn mot forsyningsbaser og leverandører ihht næringens retningslinjer (NOG retningslinje 091)
- Sikre at helikopterterminaler har et sikringsnivå som er i samsvar med næringens forventninger
- Videreutvikle jobbeskrivelser, roller og ansvar i tråd med identifiserte behov
- Ellers arbeid som avtalt med leder

Kort om stillingen

Firma
Ross Offhore AS
Nettside
Trykk her
Sted
Stavanger
Tittel
Senior HSSE Professional - Security
Ref nr.
50803
Tiltredelse
03.09.2018
Lønn
Per agreement
Omfang
Heltid
Varighet
Engasjement

Søk på stillingen

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen?

Anders Hæhre

E-post
Send e-post